Park Kulturowy jest formą ochrony zabytków.
Tworzony jest w celu ochrony krajobrazu kulturowego oraz zachowania wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej.

Zadania, funkcje planu ochrony Parku Kulturowego „Kościół p.w. Św. Oswalda” w Płonkowie.

 

  • Plan ochrony parku kulturowego to dokument wewnętrzny gminy, o randze aktu prawnego, przykładowo w formie załącznika do uchwały Rady Gminy. Może on zawierać określone ustalenia przydatne do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  • Plan służy realizacji celów ochrony parku kulturowego zarówno w odniesieniu do zasobów krajobrazowych objętych ochroną (zagospodarowania terenu) oraz działań i procesów tam zachodzących. Jest on nośnikiem wytycznych służących celowym i przemyślanym działaniom związanym z zarządzania parkiem.

 

Zobacz Plan Ochrony Parku Kulturowego "Kościoł p.w.Św. Oswalda" w Płonkowie

Plan ochrony parku kulturowego jest niezbędny by podjąć społeczne i konserwatorskie inicjatywy w zakresie tworzenia parków kulturowych, tak, aby mogły być one sposób odpowiedzialny wdrażane przy systematycznym doskonaleniu proponowanych sposobów i zakresów działań.

Zadaniem utworzenia Planu Ochrony Parku Kulturowego „Kościół p.w. Św. Oswalda” w Płonkowie jest wprowadzenie wytycznych dla działań związanych z formami ochrony i opieki nad określonym obszarem, w oparciu o prezentację zasobów kulturowych oraz walorów krajobrazowych i przyrodniczych. Do takich działań należy m.in. zgromadzenie badań i studiów oraz opracowań, dokumentacji konserwatorskiej i inwentaryzacyjnej dotyczącej zasobów Parku.

Renowacja i dbałość o dziedzictwo kulturowe Parku Kulturowego „Kościół p.w. Św. Oswalda” trzeciego na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w kolejności po Parku Kulturowym w Wietrzychowicach i Parku kulturowym Kalwaria Pakoska jest niełatwym wyzwaniem, przed którym stają lokalne władze i inne organizacje pozarządowej.